Usługi

Oprócz przedstawionych w zakładce AKREDYTACJA badań akredytowanych w PCA Laoratorium wykonuje inne nieakredytowane badania żywności, wody, środków bakteriobójczych i opakowań. W ofercie mamy:
1. Metody akredytowane
2.Badania fizykochemiczne wody i żywności
3.Badania organoleptyczne
4.Próby termostatowe
5.Badania przechowalnicze
6.Badania czystości mikrobiologicznej opakowań jedno i wielorazowych.
7.Badania skuteczności środków biobójczych.

Kontakt

BIOLABOR Sp. z o. o
Al.Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 792-71-44
biuro@laboratoriumbiolabor.pl

BIOLABOR Sp. z o. o.
Al.Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Tel.: (32) 792-71-44
biuro@laboratoriumbiolabor.pl

Tworzenie stron Katowice - www.virtualimage.pl